نویسنده: شبنم فارقی

شکل یک تصویر
فنگ شویی در معماری

فنگ شویی چیست؟

فنگ شویی چیست؟ فنگ شویی هنر باستانی شرقی است که برای قرار دادن هر وسیله در جای مناسب خود چه

سبک مدرن

سبک مدرن چیست؟

سبک مدرن چیست؟ مدرن Modern در فارسی به معنای جدید، نو، چیز تازه، امروزی و تازه باب شده معنی شده است (در کتاب دهخدا و

دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی چیست؟

طراحی دکوراسیون داخلی-آکادمی شبنم فارقی