علی حسینی مرام

علی حسینی مرام

درباره من

من علی حسینی مرام کارشناس معماری و موسس شرکت معماران کارینا هستم.

اتوکد 95%
تری دی مکس 95%
کوچینگ 98%
دوره های من